HACCP Élelmiszerbiztonsági rendszer
(Hazard Analysis Critical Control Point)

HACCP Élelmiszerbiztonsági rendszer
Vonatkozó szakterületek

A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer kialakításának folyamata

Helyzetfelmérés
HACCP kézikönyv és dokumentációs rendszer létrehozása
HACCP kézikönyv elkészítése
Vonatkozó eljárások, utasítások elkészítése
A HACCP rendszer bevezetése
HACCP oktatás
Pályázati lehetőség

HACCP Élelmiszerbiztonsági rendszer
(Hazard Analysis Critical Control Point)

Mára minden élelmiszergyártással, előállítással és forgalmazással foglalkozó cégnek kötelessége egy olyan élelmiszerbiztonsági rendszer kidolgozása, és működtetése, mely a biológiai, a kémiai és a fizikai veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló "Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok" - HACCP módszert alkalmazza. Ezt mind a 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről, mind a 90/2003. (VII.30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet (módosítja a 141/2004 FVM-ESzCsM rendelet) előírja.

Az élelmiszerek biztonsága érdekében a veszélyek keletkezésével, megelőzésével és kiküszöbölésével foglalkozni kell, egyedileg megvizsgálva a terméket, a technológiát, a feldolgozás és a forgalmazás körülményeit.

Azokon a kritikusnak tekinthető pontokon, ahol veszély bekövetkezése valószínűsíthető, ill. a legnagyobb kockázat rejlik, folyamatos / rendszeres megfigyeléseket kell életbe léptetnünk. Elő kell írnunk azokat az intézkedéseket, melyeket akkor szükséges végrehajtani, ha a veszély kockázata növekszik, ill. ha bekövetkezik.

A rendszernek szerves részét képezi a dokumentálás, a személyzet és a vezetőség folyamatos képzése és a rendszeres karbantartás is.


Vonatkozó szakterületek:

  • Hús, tej, gyümölcs zöldség feldolgozók
  • Pékségek, cukrászatok
  • Növényi olaj gyártók
  • és más élelmiszergyártók
  • Vendéglők, büfék, közétkeztetésű konyhák

A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer kialakításának folyamata:


Helyzetfelmérés

Első lépésként feltárjuk a jelenlegi élelmiszerbiztonsági helyzetet, azonosítjuk a lehetséges veszélyeket, meghatározzuk a CCP-ket , átvizsgáljuk a folyamatokat és a meglévő dokumentumokat.

HACCP kézikönyv és dokumentációs rendszer létrehozása:

HACCP kézikönyv elkészítése:

• A termék, termékcsoport leírása
• A termékcsoportok technológiai folyamatábrák készítése
• A folyamatábrák helyszíni igazolása
• A felsorolt lépésekhez tartozó veszélyelemzés elvégzése
• A vonatkozó szabályozó intézkedések megállapítása
• A kritikus szabályozási pontok meghatározása (CCP)
• A kritikus határértékek megállapítása minden CCP-re
• A felügyelő rendszer felállítása valamennyi CCP-re
• A helyesbítő tevékenységek meghatározása minden CCP-re
• Az igazolási eljárások meghatározása

Vonatkozó eljárások, utasítások elkészítése:
• Technológiai utasítások
• Beszerzés, beszállítók értékelése
• Higiéniai szabályzat
• Ellenőrzés és vizsgálat
• Gépek, berendezések karbantartása
• Mérőeszközök kezelése
• Emberi erőforrás és képzés

A HACCP rendszer bevezetése

Az előírásoknak megfelelően elkészült, jóváhagyott dokumentumokat ki kell adni a gyakorlatba való bevezetésükhöz. Tanácsadónk folyamatosan felügyeli a dokumentumrendszer bevezetésének folyamatát, közreműködik az elkészült dokumentumok gyakorlatba való átültetésében.

HACCP oktatás

Tanácsadónk elvégzi a cég munkatársainak oktatását a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer működtetéséhez kapcsolódó ismeretekre és tudnivalókra, feladatokra vonatkozóan. Az oktatás a cég telephelyén történik, az oktatásról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül.

Természetesen vállaljuk már kialakított HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerek felülvizsgálatát és folyamatos felügyeletét, karbantartását , valamint a munkatársak kötelezően előírt éves képzéseinek lebonyolítását is.


Pályázati lehetőség

A jogszabályban kötelezően előírt HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer kialakításának és esetleges tanúsításának költségeire pályázati úton vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

Amennyiben Ön HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítását és bevezetését tervezi vállalkozásánál, úgy kérjük, küldje vissza részünkre a kitöltött ajánlatadási kérdőívet , hogy személyre szabott árajánlatunkat elkészíthessük.