ISO 14001

ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszer - KIR
A környezetvédelmi irányítási rendszer bevezetésének előnyei
A környezetközpontú irányítási rendszer kialakításának folyamata
Helyzetfelmérés
Környezeti irányítási dokumentációs rendszer kialakítása
Környezetirányítási oktatás
Rendszerbevezetés a jóváhagyott szabályozó rendszerdokumentumok alapján
Környezetközpontú irányítási rendszer ellenőrzése, belső auditok
Előaudit, Tanúsítás
Pályázati lehetőség

ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszer - KIR

Az ISO 14000 szabványsorozat a környezetvédelemre irányítja a figyelmet annak érdekében, hogy tisztább, biztonságosabb, egészségesebb világban élhessünk.

Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány lehetővé teszi, hogy a szervezetek környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységüket egy nemzetközileg elfogadott követelményrendszer szerint végezzék.

Az a tény, hogy a globális piacon csak egy tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel rendelkező gazdálkodó szervezet lehet versenyképes, a környezettudatos etikai megfontolásoknál is nyomósabb érvnek bizonyulhat.

Ez a szabványsorozat bármilyen méretű és tevékenységet folytató szervezetre alkalmazható. A folyamatos fejlesztés és a kötelezően alkalmazandó nemzeti jogszabályok követelményein túlmenően az ISO 14001 szabvány nem tartalmaz abszolút előírásokat a környezeti teljesítéssel kapcsolatosan. Hasonló tevékenységet folytató szervezetek egymástól nagyon különböző irányítási rendszereket működtethetnek úgy, hogy ezek mindegyike megfelel az ISO 14001 szabvány előírásainak.

A környezetvédelmi irányítási rendszer bevezetésének előnyei

Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kialakítása és bevezetése - egyebek mellett - az alábbi előnyökkel jár a szervezet és Vezetése számára:

  • versenyelőny a piacon,
  • a szervezet meg tudja határozni és el tudja érni a környezet védelmével kapcsolatos céljait,
  • biztosítani tudja a hazai és nemzetközi követelmények folyamatos teljesítését,
  • segít a szervezetnek a környezet minőségének fenntartásában és javításában,
  • a KIR bevezetése a szervezet partnereiben, az érdekelt felekben bizalmat kelt,
  • a KIR rendet és összehangoltságot teremt a szervezetnél a környezeti problémák kezelhetősége és megoldása érdekében,
  • hatékonyabb irányítás és munkavégzés,
  • javul a belső működés hatékonysága, szervezettsége,
  • ösztönző hatást gyakorol a beszállítói körre,
  • kialakul a folyamatos fejlődés igénye.A környezetközpontú irányítási rendszer kialakításának folyamata

Helyzetfelmérés

A helyzetfelmérés során feltárjuk az adott minőségirányítási helyzetet, felmérést végzünk a szervezet jelenlegi környezetvédelmi helyzetéről (gyengepont-elemzés), amely során értékeljük a jelenlegi folyamatokat, dokumentációkat valamint a folyamatok által létrehozott környezeti hatásokat. A felmérést a vállalat egész területén el kell végezni, a vállalat működésében megbújó környezeti kockázatokat fel kell tárni.

Környezeti irányítási dokumentációs rendszer kialakítása

Tanácsadónk team-munka, és konzultációk során nyert információk alapján a cég kijelölt szakembereit bevonva elkészíti a környezeti irányítási rendszer dokumentációját

A dokumentáció elég részletes ahhoz, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer magvát képező elemeket és ezek kölcsönhatásait leírja, s útbaigazítást ad arra nézve, hogy hol lehet részletesebb információt kapni a környezetközpontú irányítási rendszer konkrét részeinek működéséről.

Környezetirányítási oktatás

Tanácsadónk egy napos oktatás keretében ismerteti meg a cég vezetését és alkalmazottait a környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésének követelményeivel. A képzés célja, hogy a cég vezetői és azon alkalmazottai, akik a konzultációkon részt vesznek a rendszer kialakításában, átfogóan megismerjék az érvényes ISO 14001rendszerszabvány elemeit.

A képzés során ismertetjük a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetési ütemtervét, rögzítjük a bevezetési folyamatban résztvevő személyeket, felelősségeket (team-beosztást), a tanúsítás eléréséhez szükséges tevékenységeket, határidőket.

Az oktatás során lehetőség van arra, hogy a kialakított környezetpolitikát a szervezeten belül ismertessük, annak érdekében, hogy minden érintett tisztában legyen a politikában kitűzött célokkal és megvalósításukhoz szükséges feladatokkal.

Rendszerbevezetés a jóváhagyott szabályozó rendszerdokumentumok alapján

Az érvényes MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelően elkészített, a cégvezető által jóváhagyott dokumentumok gyakorlatba történő bevezetése, alkalmazása. Tanácsadónk folyamatosan felügyeli a dokumentumrendszer bevezetésének folyamatát, segít az elkészült dokumentumok gyakorlatba való átültetésében.

Környezetközpontú irányítási rendszer ellenőrzése, belső auditok

Tanácsadónk a cég képzett auditorait bevonva a teljes rendszerre kiterjedő felülvizsgálattal ellenőrzik a kialakított és bevezetett minőségirányítási rendszer működését. Meghatározzuk a nem megfelelőségeket és a szükséges korrekciók végrehajtásának módszerét, felelőseit és határidejét.

Előaudit, Tanúsítás

Tanácsadónk részt vesz a független tanúsító szervezet által végzett előauditon és tanúsító auditon, tevékenyen segíti a céget az audit során, közreműködik az audit során esetlegesen feltárt nem megfelelőségek javításában.


Pályázati lehetőség

Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kialakításának és tanúsításának költségeire pályázati úton vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

Amennyiben Ön az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kialakítását tervezi vállalkozásánál, úgy kérjük, küldje vissza részünkre a kitöltött ajánlatadási kérdőívet , hogy személyre szabott árajánlatunkat elkészíthessük.